Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Redakcia
Prenajíma si ZSSK Vectrony naozaj výhodnejšie ako ČD?
admin, 11.12.2017 (4764 prečítané)

V uplynulých dňoch prebehla v médiách slovná prestrelka medzi opozičnými politikmi a predstaviteľmi Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., (ZSSK) kvôli prenájmu rušňov Vectron od firmy Siemens. Predstavitelia ZSSK uviedli viaceré protiargumenty, ktorými reagovali na kritiku opozičných politikov, pričom podľa ich tvrdení, si ZSSK prenajala Vectrony výhodnejšie ako České dráhy (ČD). Je to naozaj tak?

Samozrejme, že dianie v železničnom svete sledujem pozorne. Takisto som sledoval priebeh výberového konania na dodávku desiatich kusov rušňov Vectron od firmy Siemens. Prvé tri rušne od spoločnosti, ktorá súťaž na prenájom rušňov vyhrala, sú už na Slovensku a dokonca sú už aj v prevádzke.

Čo si ZSSK prenajala a za akú cenu?
 
Podľa zverejnenej zmluvy si ZSSK prenajala desať kusov rušňov Vectron, pričom cena nájomného je uvedená v bode 5.1 zmluvy:
 
5.1 Nájomné za jedno Hnacie koľajové vozidlo na jeden kalendárny mesiac predstavuje 48 950 EUR (slovom: štyridsaťosemtisícdeväťstopäťdesiat) bez DPH (ďalej len Nájomné). K cene Nájomného bude uplatnená sadzba DPH podľa daňovej legislatívy platnej v čase plnenia.
 
V prílohe 1 je uvedená technická špecifikácia rušňov.
 
Príloha 1
Technická špecifikácia ponúkaných Hnacích koľajových vozidiel
Napájací systém
AC (striedavý systém) 15 kV, 16,7 Hz
AC (striedavý systém) 25 kV, 50 Hz
DC (jednosmerný systém) 3 kV
Ťažná sila pri rozjazde
300 kN
Elektrická brzdná sila
150 kN
Výkon na koleso (max.)
AC 25 kV 6400 kW (jazda a rekuperačná brzda)
AC 25 kV 6400 kW (jazda a rekuperačná brzda)
DC 3 kV 6000 kW (jazda a rekuperačná brzda)
DC 3 kV 2600 kW (elektrodynamická odporová brzda)
Maximálna rýchlosť
160 km/h (možné zvýšenie rýchlosti na max. 200 km/h)
Teplota okolia
od -30 °C do +40 °C
Maximálna nadmorská výška nasadenia
1400 m nad morom
Usporiadanie náprav
Bo´Bo´
Rozchod kolies
1435 mm
Obrys vozidla
UIC 505-1:2006, časť 5.1, 5,2 a 5.4
Dĺžka vozidla (dĺžka cez nárazníky)
18 980 mm
Šírka vozidla (cez rukoväte)
3012 mm
Výška vozidla (cez kabínu vodiča)
3860 mm
Vzdialenosť medzi stredmi podvozkov
9500 mm
Rázvor podvozku
3000 mm
Priemer hnacích kolies
1250 mm / 1160 mm (nové/zjazdené)
Celková hmotnosť maximálna
90 t podľa EN 15528:2015
Nápravový tlak maximálny
22,5 t podľa TN 15528:2015
Najmenší polomer oblúka (trať)
140 m
Najmenší polomer oblúka (depo) – bez demontáže konštrukčných dielov
80 m (v ≤ 5 km/h, nespriahnuté samostatné vozidlo)
Najmenší prejazdný konkávny polomer oblúka
250 m
Najmenší prejazdný konvexný polomer oblúka
250 m
Zabezpečovacie systémy
ETCS (2.3.0d) Level1
ETCS (2.3.0d) Level2
PZB90/LZB80 (CIR-ELKE I)
SHP
LS (Mirel)
EVM (Mirel)
Pre vylúčenie pochybností, ponúkaný typ hnacieho koľajového vozidla – Siemens Vectron MS spĺňa všetky požadované parametre v zmysle súťažných podkladov pre Predmet zákazky: „Prenájom viacsystémových rušňov“, najmä Opisu predmetu zákazky.

ČD v roku 2015 vyhrala súťaž na prevádzku vlakov z Prahy do Berlína a Hamburgu. Päť párov vlakov ČD zabezpečujú vlastnými súpravami, šiesta súprava je maďarská  - vlak Hungaria. Tri páry vlakov ČD chodia z Prahy až do Hamburgu.
 
ČD predpokladali, že tieto vlaky budú vedené rušňami, ktorými disponujú. Ide o elektrické rušne radu 380 ČD od firmy Škoda Transportation (označenie výrobcu Škoda 109E1). V Nemecku prebiehal schvaľovací proces na prevádzku rušňov v Nemecku na požadovanú rýchlosť 200 km/h. Napriek tomu, že tieto rušne nakoniec povolenie získali, nemecká strana (DB-Netz) ich nechce na nemecké trate s vlakovými súpravami pustiť. Dôvodom má byť nadmerné zaťaženie koľajového zvršku, čím môže dochádzať k nadmernému opotrebovaniu infraštruktúry, napr. mostov.
 
ČD sa tak dostali do situácie, ktorú sa rozhodli riešiť prenájmom desiatich rušňov Vectron od firmy Siemens. Nakoniec sa ČD na tretí pokus podaril výber dodávateľa rušňov, rakúsku firmu European Locomotive Leasing. Takže ČD si na desať rokov prenajali desať kusov trojsystémových rušňov Vectron na rýchlosť 200 km/h. Prvý, narýchlo dodaný rušeň Vectron, je len na rýchlosť 160 km/h, a bude slúžiť na zaškolenie rušňovodičov. Ostatné rušne budú na rýchlosť 200 km/h a túto rýchlosť budú rušne v Nemecku aj reálne využívať.
 
ČD budú vlaky z Prahy do Nemecka prevádzkovať podľa zmluvy s DB päť rokov, do roku 2020. Dá sa očakávať, že DB bude túto službu ČD využívať aj potom, takže prenájom rušňov nezaťaží rozpočet ČR ani potom.
 
Dôležité pre porovnanie prenájmu ČD s prenájmom ZSSK je financovanie prenájmu. ČD budú za prenajaté rušne platiť nájomné s finančných prostriedkov, ktoré získajú od DB za vozenie vlakov z Prahy do Berlína a Hamburgu. Takže zatiaľ čo ČD si na prenájom rušňov zarobia, ZSSK prenájmom zaťaží štátny rozpočet. Ročne ZSSK za prenájom desiatich rušňov zaplatí 5,874 mil. eur (bez DPH). Tieto finančné prostriedky ZSSK zaplatí buď zo štátnej dotácie, alebo sa to premietne do jej straty. Už tento fakt diskvalifikuje vyjadrenia predstaviteľov ZSSK o výhodnosti prenájmu. ZSSK za desať rokov prenájmu rušňov zaplatí 60 mil. eur (bez DPH) z verejných prostriedkov a nezostane jej nič.
 
V súťažných podkladoch si ZSSK vyhradila oprávnenie prevádzkovať rušne v SR, ČR, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Maďarsku. Tomu zodpovedá aj fakt, že rušne sú trojsystémové. Koľko vlakov bude ZSSK prevádzkovať v Nemecku, alebo Rakúsku?
 
Podľa technickej špecifikácie je maximálna rýchlosť rušňov len 160 km, s možnosťou na 200 km/h. Na ktorých tratiach v SR alebo ČR môžu ísť vlaky rýchlosťou 200 km/h? Načo je potrebný rušeň pre rýchlosť 200 km/h, keď ZSSK nemá ani vozne pre túto rýchlosť (okrem nejakých starých lôžkových vozňov).
 
Javí sa, že niektoré parametre rušňov, ktoré si prenajala ZSSK sú „predimenzované“ a v skutočnosti nebudú ani raz reálne využité. Pre prevádzku na tratiach v SR a ČR (tak ako to prezentovali predstavitelia ZSSK na tlačovej konferencii) by postačili rušne dvojsystémové a na rýchlosť 160 km/h. Každá zvýšená požiadavka na parametre zvyšuje cenu rušňa, cenu za jeho údržbu a tým pádom aj cenu za prenájom.
 
Javí sa, že zatiaľ čo ČD si rušne prenajali účelne, ZSSK si ich požičala účelovo. Keď do úvahy zoberieme aj fakt, že súťaž na prenájom vyhrala spoločnosť, ktorá bola za týmto účelom zriadená účelovo po vyhlásení súťaže, tak celý prenájom vyvoláva oprávnené pochybnosti.
 
Pre úplnosť treba uviesť, že ZSSK vlastní 18 dvojsystémových rušňov radu 350, z nich deväť je vybavených zariadením ETCS L1 pre prevádzku na rýchlosť 160 km/h, ďalej vlastní dva rušne radu 381 s ETCS L1.
 
Na záver otázka, myslíte si, že výhodnejšie si rušne Vectron prenajala ZSSK, alebo ČD?

Home