Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Redakcia
Autobusové turbulencie na slovenských cestách
admin, 09.07.2018 (6112 prečítané)

Keď som začiatkom decembra 2017 napísal článok „železničné turbulencie na slovenských tratiach“, nečakal som taký rýchly negatívny vývoj v diaľkovej autobusovej doprave v prvom polroku 2018. Za hlavný dôvod, na ktorý som poukázal v spomínanom článku, považujem bezplatné cestovanie vlakmi pre vybrané skupiny obyvateľstva. Toto „sociálne opatrenie“ spôsobilo úbytok cestujúcich diaľkovými autobusmi do takej miery, že aj ďalšie autobusové spoločnosti sa rozhodli diaľkové autobusy zrušiť.

V úvode chcem pripomenúť, že som sledoval vývoj najmä v našom regióne a na juhu stredného Slovenska, kde ani železničná doprava nie je zabezpečovaná v takom rozsahu, ako v niektorých iných regiónoch. Náročnejší čitateľ môže preskúmať vývoj diaľkovej autobusovej dopravy od novembra 2014 aj v iných regiónoch.
 
Možno niektorí čitatelia budú namietať, že môžu existovať iné dôvody pre rušenie diaľkových autobusov, chcem byť nezaujatý a pokúsim sa niektoré možné dôvody uviesť. Napríklad nárast motorizmu, každoročne narastá počet vozidiel na cestách a počet takto prepravených osôb. Takisto môže mať na to vplyv odchod vyše tristo tisíc Slovákov do zahraničia za uplynulé roky. Samozrejme, že to úspešne znížilo nezamestnanosť, ale Slovensko čaká šok v demografickom vývoji. Príčinou môže byť aj to, že ľudia nepotrebujú toľko cestovať, resp. nemajú toľko finančných prostriedkov, aby cestovali niekam za kultúrou, na výlety a pod. Mohol by som v hľadaní iných dôvodov pokračovať naďalej, ale dôležitou štatistickou informáciou je, že napriek týmto možným dôvodom počet cestujúcich vo vlakoch narástol. Ak by tie spomenuté dôvody na rušenie diaľkových autobusov boli naozaj relevantné, pravdepodobne by sa prejavili aj v železničnej osobnej doprave.
 
Predtým, ako budem pokračovať, dovolím si krátke zhrnutie.
 
V januári 2015 ukončila prevádzku linky Košice – Zvolen – Nitra – Bratislava spoločnosť GIM bus. Nasledovala spoločnosť Student Agency, ktorá ukončila 31. augusta 2016 prevádzku linku Praha – Bratislava – Banská Bystica – Košice. Nasledovala spoločnosť SAD Sliač, ktorá od 15. júna 2017 obmedzila prevádzku na linke Sliač – Banská Bystrica – Rožňava – Košice. Ďalšia spoločnosť SAD Humenné skrátila linku z Humenného do Bratislavy len po Banskú Bystricu: Humenné – Košice – Rožňava – Brezno – Banská Bystrica
 
Aké zmeny nastali v tomto roku? Pokračujme už spomenutou linkou "Sliač – Banská Bystrica – Brezno – Rožňava – Košice". Už v decembri 2017 pri zmene cestovných poriadkov došlo na tejto linke k ďalšiemu obmedzeniu. Po decembrovej zmene v roku 2017 autobusy zo Sliača do Košíc chodili len v pondelok a piatok. (Pozn.: kliknutím na obrázok sa tento otvorí v novom okne v plnej veľkosti.)
 
Linka 611505 Sliač kúpele - Banská Bystrica - Brezno - Rožňava - Košice
Ilustračný obrázok
 
Od 1. júla 2018 došlo k ďalšiemu obmedzeniu, v podstate autobus prestal chodiť (viď poznánku 79).  
 
Ilustračný obrázok

Spoločnosť Eurobus Košice, skrátila trasu medzinárodnej linky zo Sniny do Viedne, ktorá od 1 júla 2018 chodí už len z Prešova. 
 
Linka 709805 Prešov - Lučenec - Zvolen - Nitra - Bratislava - Viedeň
Ilustračný obrázok

Autobusová spoločnosť Arriva Michalovce koncom marca t. r. oznámila zrušenie diaľkovej linky z Michaloviec do Bratislavy:
 
Zrušenie linky 807504 Michalovce - Bratislava od 1.4.2018
 
Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 1.apríla 2018 dochádza k zrušeniu linky 807504 Michalovce - Bratislava.
 
Ďakujeme za porozumenie.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie
 
Linka 807504 Michalovce - Košice - Lučenec - Zvolen - Bratislava
Ilustračný obrázok

Autobusová spoločnosť SAD Lučenec začiatkom júna zverejnila oznam o zmenách v cestovnom poriadku.
 
Zmena cestovného poriadku
 
Od 10.06.2018 t.j. od nedele dochádza k úprave cestovných poriadkov v prímestskej a diaľkovej autobusovej doprave. Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či nenastala úprava na ich linke, a tým predišli možným nepríjemnostiam.
 
Linka
Spoj
Zmena
*
Pozastavenie prevádzky linky
*
Pozastavenie prevádzky linky
*
Pozastavenie prevádzky linky
*
Pozastavenie prevádzky linky
*
Pozastavenie prevádzky linky
17,24
Nové spoje v úseku Lučenec - Banská Bystrica a späť
 
Linka 606501 Lučenec - Šahy - Nitra - Bratislava
Ilustračný obrázok
 
Linka 606506 Lučenec - Banská Bystrica - Žilina
Ilustračný obrázok
 
Linka 608502 Revúca - Rožňava - Košice od 10.12.2017
Ilustračný obrázok
 
Linka 608502 Revúca - Rožňava - Košice od 10.06.2018
Ilustračný obrázok
 
Linka 609501 Rimavská Sobota - Košice - Bardejovské kúpele od 10.12.2017
Ilustračný obrázok
 
Linka 609501 Rimavská Sobota - Košice - Bardejovské kúpele od 10.06.2017
Ilustračný obrázok
 
Linka 609503 Rimavská Sobota - Zvolen - Nitra - Bratislava
Ilustračný obrázok
 

Spoločnosť Arriva Nitra informovala o zmenách v cestovných poriadkoch niektorých liniek.
 
P O Z A S T A V U J E M E
 
vykonávanie diaľkovej autobusovej linky č. 406501 na trase Topoľčany – Nitra – Sereď – Bratislava a linky č. 407423 na trase Zlaté Moravce – Nitra – Sereď – Bratislava. Predmetné linky premávajú do 30.6.2018.
 
Linka 406501 Topoľčany - Nitra - Bratislava
Ilustračný obrázok
 
Linka 407423 Zlaté Moravce - Bratislava
Ilustračný obrázok

Nakoniec, zatiaľ posledná, spoločnosť SAD Zvolen zverejnila informáciu o zmene v cestovnom poriadku.
 
Od 1.7.2018 sa menia cestovné poriadky medzinárodných autobusových liniek
 
Vážení cestujúci,
 
od 1.7.2018 je pozastavená medzinárodná autobusová linka č. 601701 Banská Bystrica - Praha
 
Linka 601701 Praha - Brno - Bratislava - Zvolen - Banská Bystrica
Ilustračný obrázok

V článku je uvedený prehľad niektorých autobusových medzinárodných a diaľkových liniek, na ktorých boli spoje čiastočne, alebo úplne pozastavené. Dá sa predpokladť, že tieto autobusové spoje boli zrušené navždy. Niekde možno autobusové spoločnosti na niektorých úsekoch posilnia regionálnu dopravu, na ktorú im prispievajú jednotlivé samosprávne kraje. Podotýkam tiež, že tento zoznam nemusí byť úplný, ale to ani nebolo cieľom článku. Do budúcnosti sa dajú očakávať len ďalšie a ďalšie obmedzenia a rušenie autobusových diaľkových liniek, ktoré ešte zatiaľ premávajú, preto situáciu budeme naďalej sledovať.
 
Všeobecne je známe, že diaľková autobusová doprava na Slovensku nebola a nie je dotovaná, a ani v časoch pred zavedením bezplatnej dopravy vo vlakoch, nebolo prevádzkovanie diaľkových autobusov ziskovou činnosťou. Následkom prijatia nepremyslených sociálnych balíčkov síce dochádza ku zvýhodneniu železničnej dopravy a nárastu počtu cestujúcich vlakmi, na druhej strane však autobusové spoločnosti po zrušení diaľkových liniek buď prichádzajú o živobytie, alebo sú po zrušení diaľkových autobusových spojov nútené nadbytočných vodičov prepustiť. Rovnako obyvatelia vo viacerých regiónov prišli o diaľkové a rýchlejšie spojenia s inými regiónmi, cestovanie verejnou dopravou sa im skomplikovalo, a v prípade potreby budú musieť viackrát prestupovať a cestovať dlhšie. Najhoršia situácia je tam, kde bola zrušená aj železničná doprava. Ťažko za takejto situácie možno hovoriť o podpore štátu pre rozvoj turizmu a pod., ak sa do niektorých sídiel nedá verejnou dopravou pomaly dostať. Samozrejme, že obyvatelia, ktorí verejnú dopravu využívajú, tieto zmeny vnímajú negatívne a niet divu, že mnohí podporujú nedemokratické politické sily. Ale aj to je dôsledok nedomyslených rozhodnutí niektorých politikov.
 
Dôležité je však pozitívne myslenie, z tohto dôvodu aj ja ukončím tento článok pozitívne. Treba si uvedomiť, že aj zlé politické rozhodnutia môžu priniesť „pokrok“ a „úspech“ na slovenský spôsob, takže možno konštatovať, že:
 
Z hľadiska vývoja verejnej dopravy na Slovensku
Slovenská republika úspešne dobieha rozvojové krajiny!
 
Zdroj:  v texte
 

Home