Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Osobn������������ doprava
Aktuálne petície v oblasti železničnej dopravy
admin, 04.09.2019 (7907 prečítané)

Prinášame Vám prehľad aktuálnych petičných aktivít v oblasti železničnej dopravy. Ak Vás niektorá petícia oslovila, informujte o tom aj Vašich priateľov a v prípade záujmu petíciu podporte, či už na internete, alebo podpisom na petičný hárok. Žiaľ, prvá uvedená petícia je dobre „utajená“, preto nevieme uviesť kontakt na petíciu on-line, resp. na jej autora (kontaktovať sa dá možno cez profil na Twitteri TU!).

Petícia za obnovenie osobnej železničnej dopravy na trati Plešivec – Rožňava - Moldava nad Bodvou - Košice a naspäť (Zdroj: My Gemer)
 
Aktivista bojuje za prinavrátenie vlakov z Plešivca do Košíc
 
HRHOV, KOŠICE, ROŽŇAVA. V petícii v mene občanov žiada obnovenie osobnej železničnej dopravy na trati Plešivec – Rožňava - Moldava nad Bodvou - Košice a naspäť tak, aby bolo zabezpečené vlakové spojenie aj jednotlivých obcí na tomto úseku.
 
„V Košickom kraji majú občania také isté právo na železničnú dopravu ako všetci ostatní v našom štáte. Až mi srdce trhá, že región, v ktorom žijem, je z pohľadu cestovania odrezaný a zabudnutý. A ja sa pýtam, prečo? My tu nie sme ľudia, občania tak ako Bratislavčania?“ pýta sa 22-ročný Dávid Ragán z Hrhova.
 
Na spomínanom úseku premávajú výlučne rýchliky, ktoré nezastavia vo väčšine obcí na trati. Neexistujú na nej osobné železničné spoje. Ragán tvrdí, že by o ne ľudia mali záujem.
 
Chce vlaky aj pre obce
 
„Žiadame obnovenie spoja zo stanice Plešivec cez Slavec, Rožňavu, Jovice, Lipovník, Jablonov nad Turňou, Hrhov, Dvorníky, Turňu nad Bodvou, Drienovec, Moldavu nad Bodvou, Mokrance, Čečejovce, Cestice, Veľkú Idu, Hutníky, Hanisku pri Košiciach, Barcu, Košice predmestie do stanice Košice a naspäť,“ vraví autor petície.
 
Mrzí ho, že sa v regióne dá cestovať vlakom iba z Rožňavy alebo z Moldavy nad Bodvou.
 
„Keď chcem cestovať vlakom, musím sa presunúť autom alebo autobusom do Moldavy nad Bodvou. Veľa ľudí cestuje z Moldavy do Košíc. Dve súpravy sú hneď preplnené. Nie sú komfortné a pohodlné. Aj starší ľudia často musia celú cestu stáť pre nedostatok miesta. Ľudia vlaky chcú, autobusy sú drahé a preplnené, iná možnosť, žiaľ, nie je. Ešte ako študentovi sa mi často stalo, že som sa nezmestil do diaľkového autobusu.“
 
Ragán tvrdí, že zavedením osobných vlakov by sa znížila aj nehodovosť na cestách, bola by menšia premávka, čím by sa prispelo k ochrane životného prostredia.
 
„Žijeme uprostred Slovenského krasu, podľa mňa najkrajšieho národného parku v Európe. Železničná doprava by výrazne zvýšila návštevnosť turistických atrakcií v našom regióne. Podpisy pod petíciu zbierame do konca roka, momentálne ich máme vyše 2 000,“ uzavrel mladý muž.
 
Starostka Plešivca o vlakoch nerokovala
 
O probléme vie aj starostka Plešivca Iveta Šušánová (Most-Híd).
 
„Petícia za obnovenie osobnej železničnej dopravy na trati Plešivec – Košice bola k dispozícii aj na našom úrade. Rokovania v tejto veci neprebehli. Cesty sú naozaj prepchaté, ľudia, ktorí nemajú auto, využívajú autobusy, ale v niektorých časoch nie je žiadny priamy spoj smerom na Košice. Osobné vlaky by určite zlepšili celkovú situáciu v doprave, či už v odľahčení ciest, v lepšej dostupnosti do menších obcí smerom na Košice, do ambulantných zdravotníckych zariadení v Košiciach, ale aj k podpore cestovného ruchu,“ povedala nám I. Šušánová.
 
Vlaky už roky nejazdia
 
Nelichotivú situáciu sa snaží riešiť Košický samosprávny kraj (KSK). Bližšie informácie o tejto petícii zatiaľ nemá.
 
„Máme však informácie o petícii na obnovenie železničnej dopravy na trati Muráň – Plešivec. KSK navrhoval rozšíriť túto požiadavku o predĺženie vlakov z Muráňa do Plešivca až do zastávky Rožňava, mesto. Týmto riešením by sa zlepšila dopravná obsluha nielen územia Banskobystrického, ale aj Košického kraja v regióne Gemer. Na trati č. 160 v úseku Košice – Plešivec jazdili osobné vlaky do decembra 2012, následne už len z Košíc do Turne nad Bodvou a späť. Od 15. decembra 2015 sa 4 páry vlakov v úseku Košice – Turňa nad Bodvou upravili na 7 párov vlakov na úseku Košice – Moldava nad Bodvou, mesto. Naďalej po tejto trati premáva 5 párov rýchlikov z Košíc do Zvolena a Bratislavy,“ vraví hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.
 
Dopĺňa, že KSK rokuje so železničným dopravcom (ZSSK) a objednávateľom, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR o navýšení objednávky železničných služieb.
 
„Neustále apelujeme na zavedenie aplikácie Cieľového grafikonu železničnej dopravy do roku 2020. Od začatia prevádzky terminálu Moldava nad Bodvou, mesto navýšil kraj počet autobusových spojov. Nimi zabezpečujeme prepravu cestujúcich z okolitých obcí, ktorí prestupujú z vlakov a obmedzili sme súbežnú dopravu. Aktuálne riešime otázku zlepšenia dopravného spojenia Košice – Rožňava počas voľných dní v rozsahu platných dopravných licencií.“
 
Kraj chce rokovať o budúcnosti dopravy
 
Či sa situácia v súvislosti s možným zavedením osobných vlakov v regióne zlepší, nevedno.
 
„Košický samosprávny kraj aktívne rieši dopravné potreby prostredníctvom prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy. Aktuálne spracovávaný Plán udržateľnej mobility Košického kraja poukazuje na nedostatočnú kvalitu a ponuku železničnej dopravy v Košickom kraji a na nevyužitý potenciál železničnej dopravy. Tento dokument bude podkladom na ďalšiu diskusiu objednávateľov o budúcnosti systému verejnej dopravy v našom kraji,“ dodala Činčárová.
 
KSK koncom júna na stretnutí so Železničnou spoločnosťou Slovensko, Železnicami Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a výstavby SR v súvislosti s prerokovaním cestovného poriadku 2019/2020 vzniesol požiadavku aspoň na zavedenie rýchlikového spojenia Košice – Zvolen každé 2 hodiny.
 
Tento spoj by poskytol možnosť na úpravu nadväzného systému pravidelnej autobusovej dopravy v jednotlivých prestupných bodoch.
 
Zdroj: TU!


Obnovenie železničnej osobnej dopravy na tratiach Plešivec – Muráň
 
My, občania Slovenskej republiky, žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obnovu železničnej osobnej dopravy na tratiach Plešivec – Muráň (165). Navrhujeme zabezpečiť priame vlakové spojenie okresného mesta Revúca so železničným dopravným uzlom Plešivec.
 
Nakoľko okres Revúca patrí medzi okresy trvalo zaostávajúce, prinieslo by obnovenie vlakovej dopravy, odstránenie diskriminácie z titulu existencie dvoch dopravných ciest (cestnej a železničnej). Zároveň by sa obnovilo spojenie k železničnej trati Zvolen – Košice a opačne a v neposlednej rade vytvoril by sa predpoklad k rozvoju turistiky a cestovného ruchu v rámci akčných plánov, špeciálne cykloturistiky pri použití vlakových jednotiek na prepravu bicyklov. Zároveň sa zníži využívanie osobnej automobilovej doprave do práce, čo pozitívne prispeje k zníženiu emisií, dopravných špičiek a odľahčí záťaž životného prostredia. Zároveň pri existencii spádovej nemocnice v Revúcej a okresných škôl sa vytvoria predpoklady na dochádzku do uvedených zariadení vlakmi, čo podporí úvahy železničnej spoločnosti o jej obnove z titulu zabezpečenie ekonomiky a rentability jej prevádzky.
 
Zdroj: TU!


Petícia za obnovenie zastavovania vlakov v stanici Harmanec - jaskyňa

My, občania SR, ČR, i ďalších krajín, v dôsledku dlhodobej neochoty národného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko, reagovať na oprávnené požiadavky cestujúcich na zastavovanie vlakov v uvedenej stanici, žiadame kompetentný rezort, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, o intervenciu v záujme nápravy súčasného neakceptovateľného stavu. Neumožniť verejnosti navštevovať turisticky atraktívne územie rozhrania Veľkej Fatry a Kremnických vrchov, disponujúce množstvom prírodných krás(zďaleka nielen Harmanecká jaskyňa) a unikátnou technickou pamiatkou(rizňou v doline Rakytovo), škodí rozvoju turizmu. Tento roky trvajúci neblahý stav je najvyšší čas napraviť.
 
Dopravca takto priamo vyháňa ľudí z nosného dopravného systému do individuálnej automobilovej dopravy, čo je v príkrom rozpore s misiou verejnej železničnej dopravy v rámci dlhodobej dopravnej politiky štátu, absolútne ignorujúc ekologický aspekt(ktorý by mal byť v takomto vzácnom území prioritou). Požadovaná zmena nebude prakticky nič stáť(zanedbateľné náklady na sanáciu čakárne v budove stanice); naopak, prejaví sa zvýšením tržieb z cestovného, postoj dopravcu je preto nepochopiteľný o to viac.
 
Najabsurdnejším na celej veci je fakt, že vlaky v tejto stanici kvôli križovaniu s protiidúcimi zastavujú, vystúpiť a nastúpiť však legitímne nemožno, hoci nezriedka trvá státie 5 - 10 minút! Za toľký čas možno pokojne stihnúť naložiť, resp. vyložiť i bicykle - oblasť disponuje bohato rozvetvenou sieťou lesných ciest a zvážnic, smerom ku Kráľovej studni a Krížnej v hlavnom hrebeni Veľkej Fatry, ideálnou pre účely cykloturistiky. Využívajme v maximálnej miere existujúcu unikátnu železnicu, ako sa to deje v každej civilizovanej krajine; krásy a možnosti, ktoré tu máme, sa odvďačia v podobe duševnej regenerácie a telesnej kondície.
 
Argument o nízkej frekvencii cestujúcich jednoznačne vyvracajú tisíce signatárov petície z rôznych kútov Slovenska, Česka, i ďalších krajín, ktorí chcú a budú vlakové spoje v stanici Harmanec - jaskyňa využívať; ide teda o verejný záujem výrazne nadregionálneho charakteru!
 
Čím viac sa nás pre dobrú vec spojí, tým jasnejší signál vedeniu ZSSK, aby konečne adekvátne reagovalo! Po takmer 7 rokoch je najvyšší čas pochopiť, že táto technicky jedinečná trať s pohnutou históriou, dopĺňajúca kolorit krásneho horského prostredia; pri výstavbe ktorej zahynulo 36 osôb, a ktorú obdivujú i mnohí cudzinci zo vzdialených krajín; má dlhodobý potenciál, ktorý trestuhodne zanedbávame..
 
Zdroj: TU!

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE SPREVÁDZAJÚCEHO PERSONÁLU VO VLAKOCH OSOBNEJ DOPRAVY
 
My, železničiari, cestujúci, obyvatelia SR a EÚ vyjadrujeme nesúhlas so zámerom dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ďalej ZSSK) zrušiť sprevádzajúci personál (vlakvedúcich) vo vlakoch osobnej dopravy na tratiach:
 
- Kúty – Skalica na Slovensku,
 
- Zohor – Záhorská Ves,
 
- Trenčianska Teplá – Vlárský průsmyk,
 
- Úľany nad Žitavou – Zlaté Moravce,
 
- Levice – Štúrovo,
 
- Čata – Šahy – Zvolen,
 
- Studený Potok – Tatranská Lomnica,
 
- Čadca – Makov,
 
- Lučenec – Utekáč,
 
- Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany,
 
- Zvolen – Banská Štiavnica,
 
- Horná Štubňa – Prievidza,
 
- Kraľovany – Trstená,
 
- Humenné – Medzilaborce,
 
- Prešov – Bardejov,
 
- Humenné – Stakčín.
 
Zároveň žiadame vyriešiť bezpečnosť cestujúcich pri odchode vlakov zo zastávok na uzatvorenom dopravnom systéme TEŽ, hlavne na zastávkach umiestnených vo vonkajších oblúkoch a na neosvetlených zastávkach Nový Smokovec, Sibír, Tatranské Zruby, Danielov dom, Pekná Vyhliadka, Horný Smokovec.
 
Vedú nás k tomu nasledovné dôvody:
 
Sprevádzajúci personál vo vlakoch zastupuje prítomnosť ľudského faktora a poskytuje pomoc a podporu pri cestovaní.
 
Budovanie rádiových sietí potrebných na spojenie rušňovodič - výpravca na sieti ŽSR je nedostatočné, až žiadne.
 
V prípade TEŽ sa problémy s bezpečnosťou cestujúcich pri odchode vlakov z problematických zastávok dlhodobo neriešia.
 
Cestovanie vlakmi by sa malo uľahčovať pre všetky skupiny cestujúcich, hlavne pre tie, ktoré potrebujú asistenčné služby.
 
Prístup záchranných zložiek v prípadoch nehôd k mnohým miestam na slovenských železničných tratiach je veľmi náročný.
 
V Európe sa zrušenie personálu vo vlakoch nikde neosvedčilo a obyvatelia EÚ takisto spustili kampane za zachovanie personálu vo vlakoch.
 
Žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby a Dopravný úrad o prehodnotenie uvedeného zámeru dopravcu ZSSK.
 
FEDERÁCIA STROJVODCOV a ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČIAROV
 
Zdroj: TU!

Petícia obyvateľov obcí a miest ležiacich na železničnej trati č. 131 za dokončenie jej modernizácie
 
Občania obcí Kútniky, Dolný Bar, Dolný Štál, Okoč, Bodza, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Horná Zlatná, Zlatná na Ostrove, Nová Stráž miest Veľký Meder a Komárno; plus okolité obce, obyvatelia ktorých využívajú železničnú trať č. 131 Bratislava-Komárno žiadame Železnice Slovenskej republiky, aby dokončili začatú rekonštrukciu/modernizáciu tejto trate.
 
V r. 2012, keď na túto trať prišiel nový prepravca RegioJet nám totižto bolo sľúbené, že modernizácia prebehne vo dvoch etapách - prvá, ktorá aj prebehla, po Dunajskú Stredu, druhá, o ktorú žiadame; na trase vedúcej cez vyššie zmienené obce a mestá.
 
Na tejto trase ležia aj kúpeľné mesto Veľký Meder a historicky významné mesto Komárno. Dovolím si tvrdiť, že práve cez dopravu sa dá významne podporiť turistický ruch v danom regióne.
 
Modernizované stanice by na koľaje vrátili množstvo cestujúcich, vidíme to na už modernizovanej časti trate, kde ľudia z blízkych obcí volia na dopravu do práce práve železničnú prepravu. V Komárne je už dnes, ešte pred dobudovaním mosta/obchvatu problematickým práve smer z Bratislavy, keď sú v rannej špičke kolóny až po Novú Stráž - tie by sa mohli vďaka lepšej železničnej doprave zmierniť.
 
Na tejto trase jazdia "nízkopodlažné" vlaky, no označenie "nízkopodlažné" im prináleží len po Dunajskú Stredu. Ďalej, keď v niektorých obciach je nástupný ostrovček vo výške trate je veľký problém nastúpiť do takéhoto vlaku aj človeku bez obmedzení mobility, prípadne mamičke s kočíkom, človeku s bicyklom. Pri týchto spojoch je aj piktogram vozíčkara - čo za Dunajskou Stredou pôsobí takmer ako výsmech. Vlakový personál, spolucestujúci síce sú ochotní pomôcť, no vyložiť takmer 100kg (mechanický invalidný vozík 20-25 kg; "živá váha" človeka nech je 70 kg) si trúfa málokto a chce to veľkú dávku odvahy aj od samotného vozíčkara.
 
Chcem veriť, že Vám vyššie vymenované skutočnosti nie sú ľahostajné a že aj my, za Dunajskou Stredou čoskoro budeme môcť cestovať ako ľudia žijúci v 21. stroročí.
 
I. Páleník, go-ok E. Balašková, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Komárno
 
Zdroj: TU!
 

Home