Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Výluky na tratiach ŽSR s NAD

Autor: admin <redakcia(at)zeleznicne.info>, Téma: Výluky 2019, Zdroj: zssk, Vydané dňa: 08. 12. 2019

Výluky na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) a informácie o iných obmedzeniach osobnej dopravy v 50. týždni.

Cestujete vlakom? Zistite si, či na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy. Od pondelka 9. decembra do nedele 15. decembra 2019 budú tieto výluky s NAD.


 
Číslo trate
Trať, na ktorej je výluka, resp. obmedzenie dopravy
Úsek trate
Dátum a čas výluky/obmedzenia
125
Púchov – Horní Lideč ČD
Lúky pod Makytou – Horní Lideč
Zmena nástupišťa!
od pondelka (9.12.) do stredy (11.12.),
vždy od 7:30 do 16:30 hod.
Viď informáciu TU!
126
Žilina – Rajec
Žilina – Rajec
v pondelok (9.12.)
od 9:00 do 15:00 hod.
Viď informáciu TU!
191
Michaľany – Medzilaborce mesto – Lupków PKP
Michaľany – Úpor
v pondelok (9.12.)
od 8:30 hod. 14.20 hod.
Viď informáciu TU!
Michalovce – Strážské
v utorok (10.12.)
od 10:30 do 15:30 hod.
 
196
Humenné – Stakčín
Snina – Stakčín
v utorok (10.12.) a stredu (11.12.),
vždy od 7:50 do 12:50 hod.
Viď informáciu TU!
 
Autobusy NAD premávajú podľa platného cestovného poriadku ŽSR. Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti železničných staníc a zastávok. V autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských kočiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku.
 
Výluky spôsobujú meškanie vlakov.

Výluka v úseku Strážske - Petrovce nad Laborcom - Michalovce
 
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 10. decembra 2019, v čase od 10.30 h. do 15.30 h., realizovať výlukové práce v úseku Strážske - Petrovce nad Laborcom - Michalovce.
 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín, výmena a zváranie koľajníc, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.
 
Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

Výluka v úseku Úpor – Michaľany
 
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 9. decembra 2019, v čase od 8.30 h. do 14.20 h., realizovať výlukové práce v úseku Úpor – Michaľany.
 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.
 
Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

Výluka v úseku Stakčín – Snina
 
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 10. a 11. decembra, v čase od 7.50 hod. do 12.50 hod., realizovať výlukové práce v úseku Stakčín - Snina.
 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava a údržba železničného spodku, úprava svahu, vývoz a osadenie lomového kameňa na svah, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.
 
Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

Výluka v úseku Hucín – Jelšava
 
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 10. decembra 2019, v čase od 8.00 h do 18.00 h, realizovať výlukové práce na železničnom priecestí v km 16,885 v traťovom úseku Hucín - Jelšava.
 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje montáž nového priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) typu AŽD 71 /náhrada jestvujúceho typu VÚD/ v km 16,885 s jedinečným identifikačným číslo (JIČ) SP2484. V dobe výluky budú vlaky oboch smerov idúce predmetným úsekom trate písomne vyrozumievané o vypnutí PZZ v km 16,885 z činnosti. Počas výluky bude pre účastníkov cestnej premávky na pozemnej komunikácii doplnené značenie prenosnými cestnými dopravnými značkami „IP 30a – zmena miestnej úpravy“ s textom „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté“, ktorá je podľa určenia rozhľadových pomerov doplnená o DZ P 2 „Stoj, daj prednosť v jazde“.

Výluka v úseku Lietavská Lúčka – Rajec
 
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 9. decembra od 9.00 hod. do 15.00 hod. realizovať výlukové práce v úseku Lietavská Lúčka - Rajec.
 
Uvedená výluka je súčasťou prác na úprave priecestných zabezpečovacích zariadení. V rámci výluk sa odrežú staré izolované styky, vymenia sa koľajnice a zriadia sa zvary. Práce vykonávajú zamestnanci externej firmy.
 
Počas výluky bude pre cestujúcich zabezpečená náhradná autobusová doprava.

Rekonštrukcia výhybiek ŽST Rimavská Sobota
 
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú od 4. októbra 2019 v čase od 8.00 hod. nepretržite do 9. decembra 2019 do 8.00 hod realizujú výlukové práce v ŽST Rimavská Sobota, od 5. novembra v čase od 18.00 hod. nepretržite do 9. decembra 2019 do 18.00 hod realizujú výlukové práce v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa.
 
Výluka sa realizuje z dôvodu rekonštrukcie výhybiek. Práce realizuje externá firma.
 
Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa, Rimavská Sobota - Hnúšťa budú nahradené autobusovou dopravou do 8. decembra a v úseku Rimavská Sobota – Tisovec do 9. novembra.