Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repaired Označovanie osobných vozňov (1.)
 Infoblok
IP adresa: 3.237.31.191
Dátum: 21. 09. 2023
Čas: 14:36
Meniny má: Matúš
Zajtra: MĂłric
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Technické informácie

Označovanie osobných vozňov (1.)

Označovanie osobných vozňov (1.)
   Železničný osobný vozeň je dráhové (koľajové) vozidlo. Tento dopravný prostriedok je určený na prepravu osôb a vecí (batožiny, bicykle apod.) a pre poskytovanie služieb. Existuje viacero druhov osobných vozňov, a podľa účelu ich využitia ich možno rozdeliť napr. na prípojné, ležadlové, lôžkové bufetové, reštauračné, salónne, batožinové a poštové, a existujú aj poschodové osobné vozne.   Prípojné vozne sú spravidla ľahkej konštrukcie a určené sú pre vlaky ťahanými motorovými vozňami. Ležadlový vozeň je osobný vozeň, ktorého sedadlá možno upraviť na ležadlá. Lôžkový vozeň má v jednotlivých kupé lôžka. Bufetový vozeň je upravený pre občerstvenie cestujúcich a jedálenský (reštauračný) vozeň má interiér upravený pre podávanie jedál počas cestovania. Batožinový vozeň je určený pre prepravu batožín cestujúcich, spešnín a pre výkon služby vlakvedúceho. Poštový vozeň má interiér upravený pre výkon služby poštových zamestnancov.
 
   Vzhľadom na počet a množstvo typov osobných vozňov bol vypracovaní systém ich označovania, ktorý umožňuje ich prevádzku na železniciach viacerých štátov.
 
Niektoré použité skratky:
 
UIC - Medzinárodné združenie železníc so sídlom v Paríži
OSŽD - Organization for Cooperation of Railways
UIC 438-1 - vyhláška UIC určujúca jednotné číselné označovanie osobných vozňov
RIC - Dohovor a výmene a používaní osobných a batožinových vozňov v medzinárodnej doprave (Regolamento Internationale Carroze)
 
Označenie osobných vozňov platné v predchádzajúcom období
 
Počnúc rokom 1965 sa obnova vozňového parku vykonávala jednotným typom vozňa s dĺžkou 24,5 m cez nárazníky, ktorý bol ako unifikovaný vozeň pre medzinárodnú prevádzku vybraný Medzinárodnou železničnou úniou (UIC) a v nadväznosti na to aj Organizáciou pre spoluprácu železníc (OSŽD). 
 
Umiestnenie vonkajších nápisov a značiek na osobnom vozni
 Označenie vozňa
 
Číslo
Nápis alebo značka železničné info
1
Označenie vlastníckej správy
2
Číslo vozňa
3
Označenie radu (nápis nebol medzinárodne záväzný pre vozne, ktoré nemali jednotné číselné označenie)
4
Vlastná hmotnosť v tonách vrátane 50% zásob vody a počet miest na sedenie,
u vozňov 1. a 2. triedy sú uvedené dve čísla, prvé vyjadruje počet miest v 1. triede a druhé číslo počet miest v 2. triede
5
Značka RIC s max. rýchlosťou vozňa a označenie elektrického vykurovania
6
Pri vozňoch patriacich neželezničným podnikom vlastnícka správa, ktorá preskúšala spôsobilosť podľa RIC
7
Značka pre rozhlasové zariadenie alebo vedenie
8
Dátum poslednej prehliadky vozňa a budúca prehliadka
9
Dĺžka vozňa cez nárazníky
10
Označenie tlakovej brzdy a údaj o brzdiacej hmotnosti, druh stavača
11
Značka pre vozne s rýchlikovou brzdou
12
Miesto pre národné nápisy o brzde (nápis nebol medzinárodne záväzný)
13
Označenie triedy vozňa
14
Vonkajšia smerovka
15
Vonkajší číselný štít
16
Označenie „fajčiari – nefajčiari“
17
Domovská stanica (nápis nebol medzinárodne záväzný)
18
Miesto pre nálepky
19
Označenie miest pre zdvíhanie vozňa (nápis nebol medzinárodne záväzný)
20
Pruh označujúci 1. triedu
21
Maximálne zaťaženie pri batožinových a poštových vozňoch
22
Značka MC (len pri vozňoch členských správ OSŽD)
23
Vozňové depo
24
Záznam periodického mazania, výmeny oleja, dolievania batérie a čistenia vozňa
25
Polročná prehliadka
26
Označenie druhu vykurovania
27
Označenie polôh rukoväte napäťového prepínača elektrického vykurovania
28
Druh elektrického osvetlenia
29
Označenie akumulátorovej batérie a prehliadka batérie
30
Označenie elektrických poistiek
31
Značka ručnej brzdy (umiestnená je na tej strane vozňa, kde je ručná brzda)
32
Označenie brzdiacej hmotnosti na prestavovači
33
Značky plniacich otvorov pre vodu, vykurovaciu kvapalinu alebo naftu
34
Značka nárazníkov
35
Číslo podvozku
36
Vzor ložiska
37
Štítok výrobcu
38
Štítok s označením vlastnej hmotnosti a počtu sedadiel
39
Štítok s vlastníckou značkou ČSD a vyrazená vlastnícka značka a číslo vozňa
40
Svetlosť parného potrubia (na čele vozňa pri ventile parného kúrenia)
41
Výstražné značky (na čele vozňa)
42
Údaj o napätí v zásuvkách elektrického vedenia
43
Údaje o nátere skrine (druh, ručenie) (na čele vozňa)
44
Vozňová skupina (na čele vozňa)
45
Udržiavacia dielňa (na čele vozňa)
46
Rázvor podvozku
 
Medzinárodné jednotné číslovanie osobných vozňov určuje vyhláška UIC č. 438-1. Číslo sa skladá z dvanástich číslic zoskupených do skupín po dvoch a troch čísliciach. Skupina číslic na 5. až 11. mieste je podčiarknutá a predstavuje vlastné číslo vozňa. Pomlčka je medzi 6. a 7. číslicou a poslednou číslicou.
 
Usporiadanie a význam jednotlivých číslic 12 miestneho čísla na osobnom vozni: 
                                                                                      
Režim vozňa
Vlastnícka značka
Prevádzkové znaky
Poradové číslo radu vozňa
Kontrolná číslica
00
00
     00-00         000       -      0
 
Režim vozňa- udávajú číslice na 1. a 2. mieste.
 
Číslica na 1. mieste: železničné.info
5
- normálna prevádzka
6
- zvláštny režim
7
- režim spoločnosti (železničnej správy)
 
Číslica na 2. mieste:
0
- vnútorná prevádzka
1 - 6
Platí pri režime RIC/PPW s týmto významom:
1
Pevný rozchod dvojkolesia
2
Zmena rozchodu 1435/1520 mm výmenou dvojkolesia
3
Zmena rozchodu 1435/1520 mm s prestaviteľným dvojkolesím
4
Zmena rozchodu 1435/1672 mm výmenou dvojkolesia
5
Zmena rozchodu 1435/1672 mm s prestaviteľným dvojkolesím
6
Vozeň konštrukčne stavaný pre britský obrys
7 - 9
Platí pre vozne v režime PPV s týmto významom:
7
Pevný rázvor
8
Zmena rozchodu 1435/1520 mm výmenou dvojkolesia
9
Zmena rozchodu 1435/1520 mm s prestaviteľným dvojkolesím
 
Vlastnícka správa- číslice na 3. a 4. mieste, ktoré vyplývajú z vyhlášky UIC č. 920-1, určujú kódy železničných správ súčasne s písmenovým označením
 
Číslice na 3. a 4. mieste, ktoré vyplývajú z vyhlášky UIC č. 920-1, určujú kódy železničných správ súčasne s písmenovým označenímželezničné.info
10 - VR
Fínske štátne železnice
20 - SŽD
Sovietske železnice
21 - ALB
Albánske štátne železnice
31 - MTZ
Mongolské štátne železnice
50 - DR
Nemecké ríšske železnice (NDR)
51 – PKP
Poľské štátne železnice
52 - BDŽ
Bulharské štátne železnice
53 - CFR
Rumunské štátne železnice
54 - ČSD
Československé štátne dráhy
55 - MÁV
Maďarské štátne železnice
70 - BR
Britské štátne železnice
71 - RENFE
Španielske národné železnice
72 - JŽ
Združenie juhoslovanských železníc
73 - OSE
Grécka železničná organizácia
74 - SJ
Švédske štátne železnice
75 - TCDD
Turecké štátne železnice
76 - NSB
Nórske štátne železnice
80 - DB
Nemecké spolkové železnice (NSR)
81 - OBB
Rakúske štátne železnice
82 - CFL
Národná spoločnosť luxemburských železníc
83 - FS
Talianske štátne železnice
84 - NS
Holandské železnice
85 - SBB
CFF/FFS Švajčiarske spolkové železnice
86 - DSB
Dánske štátne železnice
87 - SNCF
Národná spoločnosť francúzskych železníc
94 - CP
Spoločnosť portugalských železníc
 
Prevádzkové znaky- číslice na 5. až 11. mieste prevádzkové znaky. Je to sedemmiestne číslo, ktoré je podčiarknuté.
 
Číslica na 5. mieste:
0
- privátny vozeň alebo vozeň pre vnútornú prevádzku
1 - 9
Určené pre vozne, ktoré vlastnia železničné správy:
1
- vozeň so sedadlami 1. triedy
2
- vozeň so sedadlami 2. triedy
3
- vozeň so sedadlami 1. a 2. triedy
4
- ležadlový vozeň 1. alebo 1. a 2. triedy
5
- ležadlový vozeň 2. triedy
6
- lôžkový vozeň 1. alebo 1. a 2. triedy
7
- lôžkový vozeň 1. , 1. a 2. triedy alebo 2. triedy
8
- osobný vozeň zvláštnej stavby
9
- batožinový alebo zvláštny vozeň
 
Číslica na 6. mieste označuje v závislosti na 5. číslici tieto údaje:
a) pri osobných, lôžkových a ležadlových vozňoch počet oddielov jednotlivých tried skutočných alebo fiktívnych,
b) počet náprav (ak je nižší ako 4),
c) typ vozňa zvláštnej stavby (poštový, služobný, batožinový).
Príklady najbežnejšieho zloženia dvojčísla z 5. a 6. číslice:
10
- osobný vozeň 1. triedy s 10 oddielmi
19
- osobný vozeň 1. triedy s 9 oddielmi
20
- osobný vozeň 2. triedy s 10 oddielmi
22
- osobný vozeň 2. triedy s 12 oddielmi
23
- trojnápravový vozeň 2. triedy
24
- dvojnápravový vozeň 2. triedy
26
- poschodový vozeň 2. triedy
41
- ležadlový vozeň s 11 oddielmi
88
- reštauračný vozeň (vozeň WR)
90
- poštový vozeň
92
- batožinový vozeň
95
- služobný vozeň (radu Dsa)
99
- služobný vozeň
 
Číslica na 7. mieste označuje najvyššiu rýchlosť vozňa:
0 až 2
- rýchlosť nižšia ako 120 km/hod
3 až 6
- rýchlosť 121 až 140 km/hod
7 a 8
- rýchlosť 141 až 160 km/hod
9
- rýchlosť vyššia ako 160 km/hod
 
Číslica na 8. mieste v závislosti na 7. číslici určuje vykurovací systém, ktorým je vozeň vybavený (parné kúrenie, elektrické vykurovanie podľa druhu napätia):
Príklady použitia zloženia dvojčísla z 7. a 8. číslice:
10
- vozeň s najvyššou rýchlosťou 120 km/hod s parným a elektrickým vykurovacím zariadením na všetky napätia podľa RIC (rad Aa, Ba)
12
- vozeň pre rýchlosť 120 km/hod s parným a elektrickým vykurovacím zariadením (vozeň radu Bai)
20
- vozeň pre rýchlosť 120 km/hod s vlastným vykurovacím zariadením bez priebežného parného a elektrického vykurovacieho vedenia
40
- vozeň pre rýchlosť 140 km/hod s parným a elektrickým vykurovacím zariadením na všetky napätia podľa RIC
 
Číslice na 9. až 11. mieste označujú poradové číslo v uvedenom rade vozňa
 
Číslica na 12. mieste je kontrolná číslica
 
Označovanie radov osobných vozňov podľa predpisu RIC - používa sa v telegrafickom a písomnom styku medzi členmi RIC
 
Veľké písmeno
WL
Lôžkový vozeň s dodatkom označenia triedy A, B alebo AB
(1. trieda, 2. trieda alebo 1. a 2. trieda)
WSP
Pullmanov vozeň
WR
Jedálenský vozeň
WRD
Jedálenský vozeň s batožinovým oddielom
SR
Tanečný vozeň s barom
A
Osobný vozeň 1. triedy
B
Osobný vozeň 2. triedy
AB
Osobný vozeň 1. a 2. triedy
AR
Osobný vozeň 1. triedy s jedálenským, bufetovým alebo barovým oddielom
ARD
Osobný vozeň 1. triedy s jedálenským a batožinovým oddielom
BR
Osobný vozeň 2. triedy s jedálenským, bufetovým alebo barovým oddielom
AD
Osobný vozeň 1. triedy s jedálenským a batožinovým oddielom
BD
Osobný vozeň 2. triedy s jedálenským a batožinovým oddielom
ABD
Osobný vozeň 1. a 2. triedy s jedálenským a batožinovým oddielom
D
Batožinový (služobný) vozeň
D Post
Batožinový vozeň s poštovým oddielom
Post
Poštový vozeň
MD
Krytý batožinový vozeň pre prepravu automobilov
DD
Otvorený poschodový batožinový vozeň pre prepravu automobilov
MDD
Krytý poschodový batožinový vozeň pre prepravu automobilov
Malé písmeno
a
Trojnápravový vozeň
aa
Dvojnápravový vozeň
c
Miesta pre ležanie
ee
Zásobovanie elektrickou energiou z priebežného vedenia
i
Prechod vozňa nemá mechy
k, p, t, y
Vozeň s uličkou uprostred
l
Rozhlasové zariadenie
m
Vozeň dlhší ako 24 m
s
Postranná ulička v batožinovom vozni
 
Označovanie osobných vozňov ČSD– skladá sa z označenia radu a doplňujúceho označenia (označenie je na bočnici vozňa podľa obrázku)
 
Označenie radu
A
Vozeň 1. triedy
B
Vozeň 2. triedy
D
Služobný vozeň
F
Poštový vozeň
R
Bufetový vozeň (nasleduje za označením radu vozňa)
WR
Jedálenský vozeň
WL
Lôžkový vozeň
Doplňujúce označenie
a
Štyri nápravy
c
Ležadlové usporiadanie sedadiel
d
Batožinový oddiel v služobnom vozni pre osobné vlaky
e
Postranná ulička alebo chodba (len pri dvojnápravových vozňoch)
i
Ulička uprostred
l
Ľahká stavba
m
Prípojný vozeň
p
Poschodový vozeň
r
Riadiace stanovište
s
Pri dvojnápravových vozňoch: rýchlosť vyššia ako 80 km/hod
Pri štvornápravových služobných vozňoch postranná chodba
y
Tri nápravy
u
Úzky rozchod
z
Zvláštne účely
Príklad označenia: železničné.info
ABa
Štvornápravový osobný vozeň 1. triedy a 2. triedy
BDFlm
Dvojnápravový prípojný vozeň 2. triedy ľahkej stavby so služobným a poštovým oddielom
Železničné.info
 
 Označenie historického vozňa
Označenie historického vozňa
 
 Použité zdroje:
  1. Ing. Staniclav Jindra, Ing. Miloš Frolík: Osobní vozy ČSD 1965 – 1976, 1. vydanie, Nadas Praha 1977
  2. Ing. Jan Mrkvička, CSc., Ing. Josef Baslar: Kolejová vozidla, Nadas Praha 1987
  3. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Ing. Dušan Lichner, CSc., Ing. Peter Blaho: Základy železničnej dopravnej prevádzky, ŽU v Žiline 2008
  4. Ž 1 – Pravidlá železničnej prevádzky, ŽSR 2005
  5. TNŽ 28 0080 (Technická norma železníc), ŽSR 2008
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 13. 01. 2009 | 35174x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018