Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Návrh na realizáciu opatrení v železničnej osobnej doprave

Autor: admin <redakcia(at)zeleznicne.info>, Téma: Dopravná politika , Zdroj: rokovania, Vydané dňa: 22. 10. 2014

Vláda Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní schválila už vopred avizovaný a kontroverznú diskusiu vyvolávajúci politický návrh na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády SR v železničnej osobnej doprave. Napriek tomu, že materiál je pomerne „riedky“, obsahuje informácie, ktoré môžu byť užitočné pre tých, ktorých sa opatrenia týkajú. Z tohto dôvodu tu zverejňujeme kompletný vládou schválený materiál.


Predkladacia správa
 
Návrh na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády SR v železničnej osobnej doprave sa predkladá ako iniciatívny materiál.
 
Účelom železničnej osobnej dopravy, realizovanej na základe zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme, je zabezpečiť dopravné služby za určené cestovné a primeranú výkonnosť dopravných služieb podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia, ako aj zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a faktory regionálneho rozvoja.
 
Zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme uzatvára štát s poskytovateľom dopravných služieb na dopravné výkony, ktoré sú potrebné z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia, ale ktoré by ako podnikateľ z hľadiska svojich obchodných záujmov, najmä pre ekonomickú efektívnosť, vôbec neposkytoval, alebo neposkytoval v požadovanom rozsahu a kvalite alebo neposkytoval za regulované cestovné.
 
V súčasnosti má štát uzatvorené dve zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, a to so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., a so spoločnosťou RegioJet, a. s., na trati Bratislava – Komárno (ďalej len „dopravca“).
 
Základné cestovné a osobitné cestovné v 2. vozňovej triede vo vnútroštátnej doprave za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave a podmienky ich uplatňovania sú predmetom regulácie.
 
S cieľom podporiť ďalší rozvoj železničnej osobnej dopravy, bol vypracovaný návrh realizácie opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka formou úprav cestovného pre vybrané kategórie cestujúcich v železničnej osobnej doprave s účinnosťou od 17. novembra 2014.
 
 
Návrh na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády SR v železničnej osobnej doprave
 
Účelom železničnej osobnej dopravy realizovanej na základe zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme je zabezpečiť dopravné služby za určené cestovné, primeranú výkonnosť dopravných služieb podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia, zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a faktory regionálneho rozvoja.
 
Zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme uzatvára štát s poskytovateľom dopravných služieb na dopravné výkony, ktoré sú potrebné z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia, ale ktoré by ako podnikateľ z hľadiska svojich obchodných záujmov, najmä pre ekonomickú efektívnosť, vôbec neposkytoval, alebo neposkytoval v požadovanom rozsahu a kvalite alebo neposkytoval za regulované cestovné.
 
V súčasnosti má štát uzatvorené dve zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, a to so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., a so spoločnosťou RegioJet, a. s., na trati Bratislava – Komárno (ďalej len „dopravca“).
 
Základné cestovné a osobitné cestovné v 2. vozňovej triede vo vnútroštátnej doprave za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave a podmienky ich uplatňovania sú predmetom regulácie [1].
 
S cieľom podporiť ďalší rozvoj železničnej osobnej dopravy, bol vypracovaný návrh realizácie opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka formou úprav cestovného pre vybrané kategórie cestujúcich v železničnej osobnej doprave s účinnosťou od 17. novembra 2014.
 
Návrh na úpravu cestovného obsahuje:
 
 Ilustračné foto
 
Pre zavedenie a uplatnenie týchto úprav cestovného sa navrhujú nasledovné podmienky:
 
Všeobecné (spoločné) podmienky:
 
 Ilustračné foto
 
Špecifické podmienky
 
Deti do dovŕšenia 15 rokov veku
 
Žiaci a študenti do dovŕšenia 26 rokov veku
 
o       cestovných lístkov na jednotlivé cesty – na akýkoľvek účel a na akejkoľvek trati (cesty do/zo školy, súkromné cesty)
o       časových cestovných lístkov – na dennú dochádzku do/z miesta sídla školy a z/do miesta bydliska. Povolené trate (maximálne dve) budú uvedené v žiackom preukaze. Deti materských škôl vo veku od 6 rokov, žiaci základných škôl a žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií sa prepravujú iba na základe preukazu, ktorý má ročnú platnosť, bez potreby vyzdvihnutia si žiackeho časového cestovného lístka (preukaz im bude uznaný na cestovanie). Žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl si vyzdvihnú mesačné cestovné lístky s platnosťou aj počas dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin.
 
Osoby, ktoré dovŕšili vek 62 rokov a poberatelia dôchodkov
 
 Ilustračné foto
 
Zavedením navrhovaných úprav cestovného sa očakáva zvýšenie záujmu cestujúcej verejnosti o cestovanie železničnou osobnou dopravou, posilnenie existujúcich vlakových spojení a zavedenie nových vlakov na niektorých tratiach.
 
Na základe dlhodobých skúseností z oblasti prepravných prúdov, poznania existencie konkrétnych nárazových špičiek prúdov cestujúcich v čase (v priebehu dňa i týždňa) a mieste, ako aj výkonov dopravných spojov v železničnej regionálnej doprave a prímestskej autobusovej doprave je potrebné prijať opatrenia na dobudovanie systémového grafikonu vlakov osobnej dopravy na tých tratiach, ktoré disponujú konkurencieschopnou infraštruktúrou a ktoré ležia v smere významného prúdu cestujúcich. Konkrétnym výsledkom týchto opatrení bude v konečnom dôsledku stav, v ktorom bude na všetkých tratiach ústiacich do Bratislavy (ide o trate Šaľa – Bratislava, Malacky – Bratislava a Trnava – Bratislava) zavedený počas pracovných dní celodenný hodinový takt, posilnený počas rannej a poobednej špičky v dominantnom smere na približne 30-minútový interval. Na ostatných významných tratiach (najmä tých, ktoré smerujú do Košíc, Žiliny a Banskej Bystrice) bude zavedený, resp. kompletizovaný pravidelný celodenný dvojhodinový takt regionálnych vlakov, posilnený ďalej v exponovaných časoch ranných a poobedných špičiek počas pracovných dní na hodinový takt.
 
V diaľkovej doprave bude počas pracovných dní zvláštna pozornosť venovaná najvyťaženejšej trati Bratislava – Žilina. Tu bude zvýšený počet rýchlikov tak, aby v úseku Bratislava – Leopoldov bol počas pracovných dní vytvorený celodenný hodinový takt, posilňovaný ďalej v úseku Bratislava –Trnava zrýchlenými vlakmi na približne polhodinový interval.
 
Predpokladaná potreba finančných prostriedkov na realizáciu úprav cestovného v osobnej železničnej doprave na základe aktuálnych údajov a predikovaného vývoja dopadov predstavuje čiastku minimálne 13 mil. eur. Prípadný rozdiel medzi rozpočtovanou čiastkou a konečnými skutočnými dopadmi bude zabezpečený v rámci limitov kapitoly Ministerstva doprav, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 
________________
[1] Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, Výnosmi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 5/2010 a č. 6/2011 (v súčasnosti Dopravný úrad)